mars 24, 2024
Chicago 12, Melborne City, USA
Självförsvar

Vad innehåller en pepparspray?

En försvarsspray eller pepparspray är något du kan använda dig av som en typ av överfallsskydd. Pepparsprayen skiljer sig dock en hel del från försvarssprayen, eftersom den sistnämnda inte orsakar någon direkt skada utan endast missfärgar huden på förövaren. På så sätt kan denne enkelt identifieras av polis eller allmänhet. En pepparspray, å andra sidan, är […]

Read More