juni 22, 2024
Chicago 12, Melborne City, USA
Självförsvar

Vad innehåller en pepparspray?

En försvarsspray eller pepparspray är något du kan använda dig av som en typ av överfallsskydd. Pepparsprayen skiljer sig dock en hel del från försvarssprayen, eftersom den sistnämnda inte orsakar någon direkt skada utan endast missfärgar huden på förövaren. På så sätt kan denne enkelt identifieras av polis eller allmänhet.

En pepparspray, å andra sidan, är en produkt som faktiskt gör det möjligt att skada förövaren och enklare ta sig från platsen. Personen blir dock inte skadad på ett sådant sätt att det uppstår någon blödning eller livshotande problem. Det som händer är att sprayen skapar en mycket stark irritation i förövarens ansikte och gör det svårt för denne att hålla ögonen öppna och den som blir överfallen kan ta sig från platsen.

Innehåll och verksamma ämnen

Det finns goda anledningar till varför sprayen har fått det namn den har fått. Den innehåller nämligen ingredienser och extrakt som utvunnits av chilipepparfrukten. Extraktet kommer till störst användning när den är i en mycket koncentrerad form och löses därför upp med hjälp av en vätska. När den är tillräckligt flytande kan den sedan användas som en enkel spray. Detta är ett mycket vanligt och förekommande ”vapen” för människor som vill försvara sig. Dock råder det en hel del meningar om huruvida sprayen får användas eller inte.

En pepparspray kan komma i många olika styrkor. Styrkan mäter man med mått som kallas för OC, vilket är en förkortning av Oleoresin Capsicum. Detta kan således enkelt visa för dig hur kraftfull en spray är. Idag finns det sprayer med både höga och lägre halter av extraktet, så att du kan välja den som passar dig och ditt behov bäst.

Är pepparspray lagligt?

I Sverige är det olagligt att inneha pepparspray. Produkten har dock varit mycket omtalad, eftersom många menar att det borde vara fullt lagligt att få försvara sig själv. Då pepparsprayen ändå ses som ett vapen får den endast användas av poliser som har licens att använda den.

Som privatperson kan du dock använda många andra typer av produkter som ger ett mycket bra skydd och försvar. Du kan t.ex. beställa en försvarsspray som missfärgar huden hos förövaren under loppet av flera dagar och gör det enklare för polis och myndigheter att hitta denne. Du kan också använda dig av överfallslarm för att säkerställa att du hörs och på så sätt förekomma förövaren och öka chansen för att ta dig fri.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video